Περιπολία Φυλάκων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ (GUARD PATROL SYSTEM)


Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Περιπολίας Φυλάκων, αυτοματοποιεί τη διαδικασία Ελέγχου και Αρχειοθέτησης των κινήσεων και συμβάντων κατά τις Περιπολίες Φυλάκων, παρέχοντας στους Υπεύθυνους Ασφαλείας όλη την απαραίτητη πληροφόρηση, για το :

Ποιός (Who),   Τί (What),   Πότε (When),   Πού (Where)

Αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους στοιχεία :

  • Αναγνώστη Περιπολίας (Touch Pen Reader)
  • Βάση Επικοινωνίας με Η/Υ (Communication Cradle)
  • Μνήμες Επαφής (Touch Memory Buttons)
  • Πρόγραμμα (Software) επικοινωνίας, για την μεταφορά, αρχειοθέτηση και εκτύπωση των κινήσεων σε Η/Υ

Κατεβάστε (Download) σχετικό πληροφοριακό υλικό

Back to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο