Συστήματα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV SYSTEMS)


Τα Ολοκληρωμένα Συστήματα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV Systems), είναι πλέον απαραίτητα σε κάθε επιχείρηση, ούτως ώστε να μπορεί να επιτύχει τον καλύτερο δυνατό έλεγχο και την προστασία των εγκαταστάσεών της, παρέχοντας ταυτόχρονα στο Προσωπικό Ασφαλείας απόλυτη ευελιξία για τον χειρισμό κρίσιμων καταστάσεων.

Τα προσφερόμενα συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας περιλαμβάνουν :

  • Σταθερές και Κινητές Τηλεχειριζόμενες Κάμερες τεχνολογίας IP
  • Ψηφιακά Καταγραφικά (DVRs, NVRs) με σκληρούς δίσκους
  • Λογισμικό (Software) Ελέγχου, Διαχείρισης και Καταγραφής Καμερών
Back to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο