Έλεγχος Πρόσβασης

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ACCESS MASTER)

Το AccessMaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HRMaSter, αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες μίας επιχείρησης ή οργανισμού, στον τομέα της ασφάλειας σε ότι αφορά τον έλεγχο της πρόσβασης ατόμων (εργαζομένων και επισκεπτών) και οχημάτων σε διαβαθμισμένους χώρους.Συνεργάζεται αρμονικά με τον κατάλληλο εξοπλισμό (Μονάδες Ελέγχου-Control Units και Αναγνώστες Καρτών-Card Readers, που εγκαθίστανται σε διαβαθμισμένα τμήματα (κεντρικές είσοδοι κτιρίων, είσοδοι σε εσωτερικούς χώρους, όπως Computer Rooms, εργαστήρια, αποθήκες, χώροι υψηλής ασφάλειας κλπ), αναλαμβάνοντας τον έλεγχο και την παρακολούθηση των σημείων πρόσβασης, με πλήρη και λεπτομερή αναφορά, εφόσον καταγράφονται όχι μόνο οι έγκυρες προσβάσεις, αλλά και κάθε αποτυχημένη προσπάθεια πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο  άτομο.

Το σύστημα συνεργάζεται με Αυτόματες Θύρες (Automatic Gates) και με Αυτόματες Μπάρες (Automatic Barriers) για τον έλεγχο διέλευσης πεζών και οχημάτων.

Το Access MaSter, μπορεί να συνεργασθεί απόλυτα με το σύστημα ωρομέτρησης και διαχείρισης παρουσιών προσωπικού Time MaSterδίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που θέλουν να συνδυάσουν τον έλεγχο της πρόσβασης και την ωρομέτρηση, να επιτύχουν μία λειτουργικότητα υψηλού επιπέδου, καθώς και οικονομία κλίμακας, αφού δεν απαιτείται ξεχωριστός εξοπλισμός για το κάθε σύστημα.

Κατεβάστε (Download) σχετικό πληροφοριακό υλικό

Back to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο