ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ (TIMESHEET MASTER)

Το Timesheet MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter, αποτελεί το λογισμικό ενός ολοκληρωμένου συστήματος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες μίας επιχείρησης ή οργανισμού, στον τομέα της καταγραφής και παρακολούθησης του χρόνου, καθώς και της κατανομής του κόστους στα έργα (Projects) που υλοποιούνται από την επιχείρηση (Παραγωγή, Παροχή Υπηρεσιών κλπ).Δίνει τέλος στις χρονοβόρες χειρόγραφες διαδικασίες κοστολόγησης των έργων, στις ανακριβείς αξιολογήσεις των φάσεων και εργασιών που συγκροτούν ένα έργο, καθώς και στα πολύπλοκα συστήματα καταγραφής και κατανομής χρόνου και κόστους του προσωπικού που συμμετέχει σε ένα ή περισσότερ έργα.

Το Timesheet MaSter, μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα, αλλά και να συνεργασθεί απόλυτα με το σύστημα ωρομέτρησης και διαχείρισης παρουσιών προσωπικού Time MaSter, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που θέλουν να συνδυάσουν την ακριβή καταγραφή των χρόνων εργασίας και την ωρομέτρηση, να επιτύχουν μία λειτουργικότητα υψηλού επιπέδου, καθώς και οικονομίες κλίμακας.

Back to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο