Ωρομέτρηση

ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΑΔΕΙΕΣ/ΑΠΟΥΣΙΕΣ (TIME MASTER)

Το TimeMaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HRMaSter, αποτελεί το λογισμικό ενός ολοκληρωμένου συστήματος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού μίας επιχείρησης ή οργανισμού, στον τομέα του ελέγχου και της παρακολούθησης των παρουσιών του προσωπικού (Time Attendance).Συνεργάζεται αρμονικά με κατάλληλους ηλεκτρονικούς σταθμούς ωρομέτρησης (Time-AttendanceTerminals) για την συλλογή των στοιχείων που συγκεντρώνονται σ’ αυτούς από τα “κτυπήματα” των καρτών παρουσίας των εργαζομένων. Στη συνέχεια, η εφαρμογή αναλαμβάνει την επεξεργασία των στοιχείων, την έκδοση όλων των απαραίτητων καταστάσεων, αναλυτικών και συγκεντρωτικών, καθώς και τη δημιουργία κατάλληλων αρχείων γιά αυτόματη ενημέρωση του προγράμματος Μισθοδοσίας.

Με τη βοήθεια του TimeMaSter κάθε επιχείρηση μπορεί να πετύχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα στη λειτουργία του Γραφείου Προσωπικού της, μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρόνου, καθώς και άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση της διοίκησης.

Κατεβάστε (Download) σχετικό πληροφοριακό υλικό

Back to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο