Βαρδιολόγιο

ΒΑΡΔΙΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (SHIFT MANAGEMENT) –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΡΔΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ROSTER MASTER)

Το RosterMaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HRMaSter, αποτελεί το λογισμικό ενός ολοκληρωμένου συστήματος, που έχει στόχο, να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού μίας επιχείρησης ή οργανισμού, στον τομέα του προγραμματισμού και της διαχείρισης των βαρδιών του προσωπικού (Rostering – Shift Management).Χρησιμοποιώντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που έχουν δοθεί από τον χρήστη (ανάγκες σε προσωπικό ανά Τμήμα, Θέση εργασίας και βάρδια, προτιμήσεις των εργαζομένων, κανόνες εργατικής νομοθεσίας κλπ), μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα το πρόγραμμα βαρδιών που θα ακολουθήσει κάθε εργαζόμενος για κάποιο προσεχές διάστημα, δηλαδή το ωράριο και την θέση εργασίας που θα εργαστεί ο εργαζόμενος για κάθε ημέρα και τις ειδικές εργασίες που θα πρέπει να εκτελέσει.

Το Roster MaSter, συνεργάζεται στενά με το σύστημα ωρομέτρησης και διαχείρισης παρουσιών προσωπικού Time MaSter, δίνοντας τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που θέλουν να συνδυάσουν τον προγραμματισμό των βαρδιών και την ωρομέτρηση, να επιτύχουν μία λειτουργικότητα υψηλού επιπέδου, καθώς και οικονομία κλίμακας, αφού έχουν την δυνατότητα να εκτελέσουν τις παραπάνω λειτουργίες σε ένα ενιαίο σύστημα.

Με τη βοήθεια του RosterMaSter κάθε επιχείρηση μπορεί να πετύχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα στη λειτουργία του Γραφείου Προσωπικού της, μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρόνου, καθώς και άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση της διοίκησης.

Κατεβάστε (Download) σχετικό πληροφοριακό υλικό

Back to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο