Μισθοδοσία

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ (PAYROLL MASTER)

Το PayrollMaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HRMaSter αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη κάλυψη της Μισθοδοσίας και της Διαχείρισης Προσωπικού (Payroll & HR Management) μίας μεσαίας και μεγάλης επιχείρησης του Ιδιωτικού τομέα.Το PayrollMaSter επίσης δίνει τη δυνατότητα της διαχρονικής παρακολούθησης της Μισθοδοσίας και της εξέλιξης του προσωπικού. Δίνει τη δυνατότητα παραμετροποίησης όλων των Αποδοχών – Κρατήσεων – Ταμείων προκειμένου να καλυφθεί κάθε είδους διαφοροποίηση στον υπολογισμό της Μισθοδοσίας από εργαζόμενο σε εργαζόμενο. Η καταχώρηση των μηναίων μισθοδοτικών μεταβολών γίνεται μέσο εύκολου και γρήγορου στο χειρισμό περιβάλλοντος και ο υπολογισμός της μισθοδοσίας μπορεί να γίνει είτε για ολόκληρη την εταιρία, είτε για ομάδα εργαζομένων είτε για έναν μεμονωμένο εργαζόμενο. Το PayrollMaSter προσφέρει επίσης μια πλειάδα μισθοδοτικών προβολών και εκτυπώσεων προκειμένου να καλύψει τον εύκολο έλεγχο της μισθοδοσίας και την υποχρέωση κατάθεσης καταστάσεων και μαγνητικών μέσων σε υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία και εργαζόμενους της επιχείρησης.

Το PayrollMaSter, μπορεί να συνεργασθεί αρμονικά με το σύστημα ωρομέτρησης και διαχείρισης παρουσιών TimeMaSter δίνοντας τη δυνατότητα της σημαντικής μείωσης του χρόνου καταχώρησης των μηνιαίων μισθοδοτικών μεταβολών αφού αυτές πλέον μπορούν να γίνουν αυτόματα μέσω της παραμετρικής σύνδεσης των δύο εφαρμογών.

Υπάρχει η δυνατότητα ακόμη της αυτόματης ενημέρωσης των εγγραφών λογιστικής, σε οποιαδήποτε εφαρμογή λογιστικής μέσω ASCII αρχείου.

Κατεβάστε (Download) σχετικό πληροφοριακό υλικό

Back to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο