Ολοκληρωμένα συστήματα HRMS

Ολοκληρωμένα Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS)

Η εταιρεία, έχοντας πάντα σαν στόχο την πλήρη κάλυψη των πελατών της και λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς και τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, διαθέτει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού HR MASTER.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού HR MASTER. Περιλαμβάνει:

PERSONNEL MASTER

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Read more →

PAYROLL MASTER

Μισθοδοσία, Προϋπολογισμοί, Κέντρα Κόστους. Read more →

ΤΙΜΕ MASTER

Διαχείριση Παρουσιών Προσωπικού – Ωρομέτρηση. Read more →

ROSTER MASTER

Προγραμματισμός και Διαχείριση Βαρδιών Προσωπικού. Read more →

ACCESS MASTER

Διαχείριση Ελέγχου Πρόσβασης, Διαχείριση Επισκεπτών. Read more →

ΤΙΜΕSHEET MASTER

Διαχείριση Χρόνου Εργασίας Προσωπικού – Κοστολόγηση. Read more →

Όλα τα παραπάνω υποσυστήματα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Λειτουργούν σε περιβάλλον Windows (NT, 2000, XP, Windows 7, Windows Server 2003, 2008, 2008 R2)
  • Χρησιμοποιούν Βάση Δεδομένων ανοικτής αρχιτεκτονικής (MS SQL Server, Oracle)
  • Πλήρης παραμετρικότητα και φιλικότητα προς τον χρήστη
  • Ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας πρόσβασης χρηστών στις διάφορες εργασίες
  • Δυνατότητα εξαγωγής όλων των Reports σε αρχεία Ascii, Word, Excel κλπ
  • Δυνατότητα δημιουργίας Reports από τον χρήστη, με χρήση ενσωματωμένου Report Generator ή άλλων διαδεδομένων εργαλείων (πχ SQL ServerReporting Services, Crystal Reports κλπ)
  • Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών εταιρειών σε μία Βάση Δεδομένων (Multi-Company)
  • Δυνατότητα σύνδεσης με άλλα πληροφοριακά συστήματα (Λογιστικής κλπ).

Η προμήθεια και εγκατάσταση των προσφερόμενων υποσυστημάτων, μπορεί να γίνει και σταδιακά, αφού ο σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος είναι modular.

Το HR MASTER λειτουργεί με επιτυχία για αρκετά χρόνια σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (βλέπε παράγραφο “Πελάτες“).

Back to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο