Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ωρομέτρησης (Time Master) στην ΣΤΑΣΥ ΑΕ (ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ)

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ωρομέτρησης (Time Master) στην εταιρία ΣΤΑΣΥ ΑΕ (ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ)