Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Προγραμματισμού & Διαχείρισης Βαρδιών Προσωπικού (Roster Master) στις εταιρίες ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. & ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Προγραμματισμού & Διαχείρισης Βαρδιών Προσωπικού (Roster Master) στις εταιρίες ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. & KEΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.