Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Προγραμματισμού & Διαχείρισης Βαρδιών Προσωπικού (Roster Master) στην εταιρία ΓΕΚΕ ΑΕ-PRESIDENT HOTEL

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Προγραμματισμού & Διαχείρισης Βαρδιών Προσωπικού (Roster Master) στην εταιρία ΓΕΚΕ ΑΕ-PRESIDENT HOTEL