Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control System) & Φυσικής Ασφάλειας στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα