Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control System) στην MAS Europe

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control System) στην εταιρεία MAS Europe Α.Ε.