Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control System) στην εταιρεία ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control System) στην εταιρεία ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.