Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιπολίας Φυλάκων (Guard Patrol System) στο ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιπολίας Φυλάκων (Guard Patrol System) στο ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ