Εταιρία

Ποιοι Είμαστε

Η INFOPOWER ιδρύθηκε στη Νέα Σμύρνη το 2006 από στελέχη με μακρά θητεία στον χώρο της πληροφορικής και πολυετή εμπειρία στην μελέτη, σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 90, τα ανωτέρω στελέχη, πλαισιωμένα από ομάδες ανάπτυξης λογισμικού (Software Engineers) και συμβούλων λογισμικού (Business Applications Consultants), μελετώντας τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις στον τομέα των Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Ασφάλειας Εγκαταστάσεων, ανέλαβαν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων (Software, Integration με εξειδικευμένο εξοπλισμό κλπ), στα πλαίσια έργων μεσαίας και μεγάλης κλίμακας.

Η εταιρία, έχοντας σήμερα στο δυναμικό της στελέχη (Business Consultants) με μεγάλη εμπειρία, γνώση και εξειδίκευση στην υλοποίηση (Implementation) και υποστήριξη (After Sales Support) Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS – Human Resources Management Systems), Μισθοδοσίας (Payroll), Ωρομέτρησης και Διαχείρισης Παρουσιών Προσωπικού (Time & Attendance Systems), καθώς και Συστημάτων Ασφαλείας και Ελέγχου Πρόσβασης σε διαβαθμισμένους χώρους (Security & Access Control Systems), προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις (TurnkeySolutions) στους παραπάνω τομείς, που περιλαμβάνουν το απαραίτητο λογισμικό, εξειδικευμένο εξοπλισμό (Ρολόγια Παρουσίας, Controllers, Card Readers, Κάρτες κλπ), καθώς και υπηρεσίες υλοποίησης και υποστήριξης.

Η INFOPOWER, έχοντας πάντα σαν στόχο την πλήρη κάλυψη των πελατών της και λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς και τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, διαθέτει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού HR MASTER, το οποίο περιλαμβάνει συστήματα (Modules) που μπορούν να καλύψουν πλήρως όλες τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προσωπικού μίας επιχείρησης ή οργανισμού οποιουδήποτε μεγέθους.

Στο πελατολόγιο της εταιρίας, περιλαμβάνονται μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμοί, τόσο του ιδιωτικού, όσο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Τράπεζες, Ασφαλιστικές Εταιρίες, Βιομηχανίες, Εμπορικές Επιχειρήσεις, Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών, ΟΤΑ,  Δημόσιοι Οργανισμοί κλπ).

Στρατηγικές επιλογές της INFOPOWER αποτελούν :

  • Λεπτομερής ανάλυση των απαιτήσεων των πελατών και υποψήφιων πελατών, με στόχο τον σχεδιασμό της βέλτιστης λύσης από πλευράς λειτουργικότητας και σχέσης κόστους/απόδοσης
  • Παροχή συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου κατά την φάση της υλοποίησης των συστημάτων
  • Στενή συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη των πελατών, για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των υλοποιούμενων συστημάτων
  • Αμεση και αποτελεσματική υποστήριξη μετά την πώληση (After Sales Support)
  • Επιλογή συνεργατών – αντιπροσώπων, με αυστηρά κριτήρια ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες
Back to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο