Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ωρομέτρησης (Time Master) στην εταιρία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ωρομέτρησης (Time Master) στην εταιρία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ