Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control System) στην ZEUS INTERNATIONAL CITY SEASONS HOTELS AE (WYNDHAM HOTEL)

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control System) στην εταιρεία ZEUS INTERNATIONAL CITY SEASONS HOTELS AE (WYNDHAM HOTEL)