Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ωρομέτρησης (Time Master) στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ωρομέτρησης (Time Master) σε συνεργασία με τοπικό συνεργάτη στο δήμο Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης