Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης και Ωρομέτρησης (Time Attendance & Access Control System) στην εταιρεία ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΜΑΕ

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης και Ωρομέτρησης (Time Attendance & Access Control System) στην εταιρεία ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΜΑΕ