Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ωρομέτρησης (Time Master) στην εταιρεία PLASTIMAK

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ωρομέτρησης (Time Master) στην εταιρεία PLASTIMAK