Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ωρομέτρησης (Time Master) στο ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ωρομέτρησης (Time Master) στο ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ