Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ωρομέτρησης (Time Master) στην εταιρεία AVIS

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ωρομέτρησης (Time Master) στην εταιρεία AVIS