Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ωρομέτρησης (Time Master) σε 4 εταιρείες

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ωρομέτρησης (Time Master) στις εταιρείες : ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ ΕΞΥΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛ. ΑΒΕΕ ΑΣΤΗΡ – ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ