Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Μισθοδοσίας (Payroll Master) στην εταιρεία HERMES GRECE SA

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Μισθοδοσίας (Payroll Master) στην εταιρεία HERMES GRECE SA