Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ωρομέτρησης (Time Master) στις εταιρείες CASINO RIO, CASINO XANTHI

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ωρομέτρησης (Time Master) στις εταιρείες CASINO RIO, CASINO XANTHI