Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης και Ωρομέτρησης (Time Attendance & Access Control) στην εταιρεία ENTERPRISE GREECE ΑΕ (Invest In Greece)

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης και Ωρομέτρησης (Time Attendance & Access Control) στην εταιρεία ENTERPRISE GREECE ΑΕ (Invest In Greece)