Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ωρομέτρησης (Time Master) στο ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ωρομέτρησης (Time Master) στο ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ