Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ωρομέτρησης (Time Master) στην ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ωρομέτρησης (Time Master) στην ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ