Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ωρομέτρησης (Time Master) σε 4 εταιρείες

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ωρομέτρησης (Time Master) στις εταιρείες :

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ
ΕΞΥΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΕ
ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛ. ΑΒΕΕ
ΑΣΤΗΡ – ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ