Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ωρομέτρησης (Time Master) στην εταιρεία TASTY FOODS ΑΒΕΕ (ενοποίηση με το ήδη εγκατεστημένο σύστημα στην PEPSICO)

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ωρομέτρησης (Time Master) στην εταιρεία TASTY FOODS ΑΒΕΕ (ενοποίηση με το ήδη εγκατεστημένο σύστημα στην PEPSICO)