Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ωρομέτρησης (Time Master) στον ΔΗΜΟ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ωρομέτρησης (Time Master) στον ΔΗΜΟ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ