Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Προγραμματισμού & Διαχείρισης Βαρδιών Προσωπικού (Roster Master) στην εταιρία ΓΕΚΕ ΑΕ-PRESIDENT HOTEL


Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Προγραμματισμού & Διαχείρισης Βαρδιών Προσωπικού (Roster Master) στην εταιρία ΓΕΚΕ ΑΕ-PRESIDENT HOTEL