Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control System) & Φυσικής Ασφάλειας στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα


Installation of integrated Access Control System & Physical Security on Pancretian Cooperative Bank