Υπηρεσίες (Services)

Services

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η InfoPower στοχεύει πάντα στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους πελάτες της, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα συστήματα που εγκαθιστά και υλοποιεί, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον πελάτη να έχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση και παράλληλα να αυξήσει την αποδοτικότητα, την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα των στελεχών του, εξοικονομώντας ταυτόχρονα χρόνο και χρήμα.

Η Εταιρεία παρέχει στους πελάτες της τις ακόλουθες υπηρεσίες :

 •  ΛεπτομερήςΑνάλυσηΑπαιτήσεων (Detailed Requirements Analysis)
 •  Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Λύσεων (Integrated Systems Design)
 •  Εγκατάσταση και παραμετροποίηση Εφαρμογών (Implementation)
 •  Εγκατάσταση και ρύθμιση εξειδικευμένου Εξοπλισμού Ωρομέτρησης & Ελέγχου Πρόσβασης (Time Attendance & Access Control Hardware)
 •  Εκπαίδευση χρηστών (Administrators, Key-Users, Users) στη χρήση και λειτουργία των εφαρμογών και του εξοπλισμού
 •  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ενσωμάτωσης των προσφερόμενων ολοκληρωμένων λύσεων στις διαδικασίες λειτουργίας της επιχείρησης και διασύνδεσής τους με άλλες εφαρμογές και συστήματα.
 •  Συντήρηση Εφαρμογών και Εξοπλισμού Ωρομέτρησης & Ελέγχου Πρόσβασης
 •  Τηλεφωνική & Remote Υποστήριξη πελατών σε συμβουλευτικό και εξειδικευμένο επίπεδο
 •  Ευέλικτο Πρόγραμμα Προαγοράς Χρόνου Υποστήριξης, που καλύπτει επιτόπου παρουσία τεχνικών – συμβούλων στον πελάτη σε ετήσια βάση
 •  Διοίκηση Εργων (Project Management)
 •  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Ασφάλειας Φυσικών Εγκαταστάσεων

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-37449386-1