ΣΥΣΤΗΜΑ ACCESS CONTROL ΓΙΑ ATM LOBBIES ΚΑΙ 24Χ7 BANK AREAS   

 

Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και η εφαρμογή τους στον τραπεζικό τομέα, δίνει πλέον τη δυνατότητα στις τράπεζες για ανάπτυξη χώρων αυτοεξυπηρέτησης πελατών (Customers Self-Service Areas) σε 24-ωρη βάση. 

Οι χώροι αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν ATMs, Μηχανήματα Αυτόματων Πληρωμών (Automatic Payment Machines), Cash Coin Deposit Machines, Electronic Tellers Machines κλπ.

Η πρόσβαση σε τέτοιους χώρους, θα πρέπει να είναι ελεγχόμενη, για την αποφυγή συμβάντων βανδαλισμού, καθώς και για την αποτροπή εισόδου ανεπιθύμητων και μη εξουσιοδοτημένων ατόμων, με στόχο την προστασία τόσο των         πελατών, όσο και των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας

Ο έλεγχος της εισόδου, μπορεί να πραγματοποιείται με χρήση τραπεζικής πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, τεχνολογίας EMV Card Chip (ανάγνωση μαγνητικής ταινίας κάρτας ή εσωτερικού Chip ανέπαφων συναλλαγών της κάρτας) ή ακόμη και με χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής με ενεργοποιημένο NFC Chip, αφού η τεχνολογία μαγνητικής κάρτας φθίνει συνεχώς και προβλέπεται να εγκαταλειφθεί στα επόμενα χρόνια.

 

Κατεβάστε (Download) σχετικό πληροφοριακό υλικό

 

 

ACCESS CONTROL SYSTEM FOR ATM LOBBIES AND 24Χ7 BANK AREAS   

 

Modern technologies evolution and application in the banking sector enables banks to develop Customers Self-Service Areas on a 24-hour basis.

These spaces may include ATMs, Automatic Payment Machines, Cash Coin Deposit Machines, Electronic Tellers Machines and more.

Access to such sites should be controlled, in order to avoid vandalism as well as to prevent unwanted and unauthorized individuals from entering, in order to protect both the clients and the assets of the bank.

Entry control can be accomplished using a bank credit or debit card using Magnetic Stripe, EMV Card Chip technology or a mobile phone and other NFC enabled devices, since Magnetic card technology is constantly declining and is about to disappear in the forthcoming years.

 

Download Datasheet

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-37449386-1