Προϊόντα-Λύσεις (Products-Solutions)

Η INFOPOWER, έχοντας στο δυναμικό της στελέχη με πολύχρονη εμπειρία και επιτυχημένη δραστηριότητα στη μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη και εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS - Human Resources Management Systems), Μισθοδοσίας (Payroll), Ωρομέτρησης και Διαχείρισης Παρουσιών Προσωπικού (Time & Attendance Systems), καθώς και Συστημάτων Ασφαλείας και Ελέγχου Πρόσβασης σε διαβαθμισμένους χώρους (Security & Access Control Systems), προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις (Turn-key Solutions) στους παραπάνω τομείς.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (HRMS)

HRMS Systems
 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Security Systems
 
 

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-37449386-1