Πελάτες (Customers)

ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Customer Satisfaction

Η INFOPOWER έχει σαν βασική φιλοσοφία, την ανάπτυξη σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης (Mutual Confidence) με τους πελάτες της, σχέσης Win to Win.

Κύριος στόχος τόσο της διοίκησης όσο και των στελεχών της, είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες, η έγκαιρη και έγκυρη υποστήριξη, η παροχή συμβουλών
για την αποδοτικότερη εκμετάλλευση και την μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας των συστημάτων που εγκαθιστά.

Το Πελατολόγιο της INFOPOWER, που συνεχώς διευρύνεται, περιλαμβάνει εταιρίες και οργανισμούς τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, από όλους τους τομείς - κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως: Βιομηχανία, Εμπόριο, Παροχή Υπηρεσιών, Τραπεζικό - Ασφαλιστικό τομέα, Τουρισμό, Αναψυχή, Μεταφορές, Logistics, Ναυτιλία, Κατασκευές, Εκδόσεις, Τομέα Υγείας, ΟΤΑ, Οργανισμοί ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κλπ.


Δείτε Ενδεικτικό Πελατολόγιο


Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-37449386-1